‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌

این دوره آموزشی در دو جلسه با تدریس استاد اصغر اسکندری ارائه می‌شود و شامل مباحث مقدماتی دانش تجوید است و نکات اصلی این دانش برای تلاوت زیباتر قرآن را تعلیم می‌دهد. در این دوره نیز کارگاه‌های عملی و تحلیل تلاوت فراگیران، زمینه یادگیری بهتر قواعد را فراهم خواهد ساخت. شرکت‌کنندگان در این دوره به بسته‌های آفلاین آموزشی با تدریس استاد موسوی بلده نیز دسترسی خواهند داشت.

توضیح بیشتر     ورود به دورهاین دوره آموزشی در ده جلسه با تدریس استاد اصغر اسکندری ارائه می‌شود و شامل بیان مبانی نغمه‌شناسی و آموزش ۳۱ مقام فرعی از مجموع مقامات و الحان قرآنی است و با کارگاه‌های عملی و تحلیل تلاوت فراگیران همراه خواهد بود.

متذکر می‌شود که مقامات به سه دسته اصلی (۱۱ مقام)، مرکب (۲۴ مقام) و فرعی (۳۱ مقام) تقسیم می‌شود که به دلیل رایج بودن و آشنایی بیشتر قاریان با مقامات فرعی، آموزش صوت و لحن با این مقامات شروع شده است.

توضیح بیشتر        ورود به دوره